Ο Ελληνο-Γερμανικός Οδοντιατρικός Σύνδεσμος διοργανώνει το:

Αmathus Beach Hotel

ME TAYTOXPONH METAΦPAΣH

Προσθετική επί Εμφυτευμάτων
Μιμούμενη τη Φύση -
Σχεδιασμός, Σύγκλειση & Αισθητική

Eπιστημονικό Πρόγραμμα | Oμιλητές | Γενικές Πληροφορίες | Χορηγοί

Φυλλάδιο Συνεδρίου


Eπιστημονικό Πρόγραμμα

Παρασκευή, 04 Ιουνίου 2010 (17.30 - 20.30)

Hands-on-Course/Workshop (χειρουργικό-προσθετικό) για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες (μοιρασμένοι σε τρεις ομάδες) εναλλάξ θα γνωρίσουν και θα δουλέψουν και τα τρία συστήματα εμφυτευμάτων Friadent/Xive, Brånemark και Bego.

Σάββατο, 05 Ιουνίου 2010

08.00-09.00     Εγγραφές
09.00-13.00     Πρόεδρος: Φάνος Οδυσσέως
09.00-09.15     Έναρξη του Συμποσίου και Παρουσίαση των ομιλητών
09.15-10.45     PD Dr. Stephan Eitner - Δυνατότητες θεραπείας - από μια απλή
                      περίπτωση έως την «χειρότερη» περίπτωση
10.45-11.30     Συζήτηση και Coffee break
11.30-13.00     Dr. Friedrich-Wilhelm Pape - Αρχές προσθετικής θεραπείας μετά από
                      εκτεταμένες αυξητικές επεμβάσεις
13.00-15.00     Συζήτηση και Lunch break
15.00-19.00     Πρόεδρος: Κώστας Ιωάννου
15.00-16:30     Prof. Dr. Βernd Wöstmann - Μια διεπιστημονική προσέγγιση για μια
                      επιτυχημένη εμφυτευματική θεραπεία: Χειρουργείο-προσθετική
                      αποκατάσταση-οδοντοτεχνικό εργαστήριο 
16.30-17.00     Συζήτηση και Coffee break
17.00-19.00     Στρογγυλό τραπέζι (Round Table) - Γενική συζήτηση Dr. Friedrich-Wilhelm
                      Pape, Prof. Dr. Bernd Wöstmann, PD Dr. Stephan Eitner
                      Θέμα: Αποφυγή και διαχείριση αποτυχιών

Κυριακή, 06 Ιουνίου 2010

09.00-13.30     Πρόεδρος: Ρόδος Ηρωδότου
09.00-10.10     Dr. Friedrich-Wilhelm Pape - Εμφυτεύματα και φυσικά δόντια: (Πώς)
                      Λειτουργεί;
10.10-11.20     Prof. Dr. Bernd Wöstmann - Αισθητικοί στοχασμοί στον σχεδιασμό
                      θεραπείας - Η άποψη του προσθετολόγου
11.20-11.50     Συζήτηση
11.50-13.00     PD Dr. Stephan Eitner - Τρισδιάστατος σχεδιασμός θεραπείας και
                      καθοδήγηση (navigation) - Όρια και πλεονεκτήματα
13.00-13.30     Συζήτηση / Τέλος του Συμποσίου


Oμιλητές

PD Dr. Stephan Frank Eitner
1991 Πτυχίο Οδοντιατρικής, Πανεπιστήμιο Wurzburg
1991 Απόκτηση τίτλου Dr. med. dent. στο Πανεπιστήμιο Bochum Στρατιωτικός οδοντίατρος
1993 Επιμελητής στρατιωτικός οδοντίατρος
Από 1995 Διευθυντής Οδοντιατρικής Ομάδας στην Ακαδημία Αξιωματικών Hannover
1997 Παράλληλη απασχόληση ως ιδιωτεύων οδοντίατρος με ιδιαίτερη ενασχόληση Ύπνωση και Βελονισμός  
Απόκτηση διπλώματος «Θεραπευτής στην Ύπνωση»
Απόκτηση διπλώματος για «Βελονισμό» της Γερμανικής Εταιρεία Ιατρικής
Από 01.01.2001 Επιστημονικός Συνεργάτης της 2. Οδοντιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Erlangen-Nurnberg, Τμήμα Οδοντιατρικής Προσθετικής (Διευθυντής Prof. Dr. M. Wichmann)
Από 01.04.2002 Επιμελητής
16.12.2005 Υφηγητής
Από 01.01.2006 Αναπληρωτής Καθηγητής Οδοντιατρική Κλινική 2 - Οδοντιατρική Προσθετική
2008 Πρόεδρος της Γερμανικής Εταιρείας για Ύπνωση και Υπνωτικής Θεραπείας

Dr. Friedrich-Wilhelm Pape
1985  Πτυχίο Οδοντιατρικής, Πανεπιστήμιο Κολωνίας
1985-1991  Επιστημονικός Συνεργάτης στα τμήματα «Οδοντιατρική Προσθετική»  και «Προκλινική Οδοντιατρική» Πανεπιστημιακή Οδοντιατρική Κλινική Κολωνίας
1990 Απόκτηση τίτλου Dr. med. dent. στο Πανεπιστήμιο Κολωνίας
1992-1995 Μετεκπαίδευση Ειδικός Οδοντίατρος για Στοματική Χειρουργική,
Τμήμα Στοματο- και Γναθοπροσωπική Χειρουργική, Πανεπιστήμιο Μunster
Από 1995 Επιμελητής στην Ιδιωτική Κλινική Schloss Schellenstein, Olsberg, 
(Διευθυντής: Prof. Dr. F. Khoury)
Από 1999 Ιδιωτικό ιατρείο Hagen/Westfalen
2001 Πιστοποίηση Ειδικής Ενασχόλησης στην Εμφυτευματολογία (DGI/APW)
2003 Εκπαιδευτής στα προγράμματα της DGI/APW
2005 Αναγνώριση «Ειδικός Προσθετικός» της Γερμανικής Εταιρείας για Οδοντιατρική  Προσθετική και Επιστήμη των Υλικών (DGZPW) 
2006 Master of Oral Medicine (MOM) in Implantology (Πανεπιστήμιο Munster)
2007 Απονομή βραβείου «Καλύτερη Παρουσία Περιστατικού» της Γερμανικής Εταιρείας για Οδοντιατρική Προσθετική και Επιστήμη των Υλικών (DGZPW) 
2008 Πιστοποίηση «Ειδικός Εμπειρογνώμων » της Γερμανικής Εταιρείας  για Οδοντιατρική Προσθετική και Επιστήμη των Υλικών (DGZPW)

Prof. Dr. Bernd Wöstmann
1985 Πτυχίο Οδοντιατρικής, Πανεπιστήμιο Munster
1985-1995 Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήμα Προσθετικής, Πανεπιστήμιο Μunster
1987 Απόκτηση τίτλου Dr. med. dent. στο Πανεπιστήμιο Μunster
1992 Υποδιευθυντής Τμήμα Προσθετικής, Πανεπιστήμιο Μunster
1993 Υφηγητής στην Οδοντιατρική
1995-1998 Επίκουρος Καθηγητής
1998 Αναπληρωτής Καθηγητής, Υποδιευθυντής, Τμήμα Προσθετικής, Οδοντιατρική Κλινική, Πανεπιστήμιο Giessen
Από 2002 Τακτικός Καθηγητής στις Επιστήμες Κλινικών Υλικών και
Γεροδοντολογία
Από 2008 Διευθυντής, Τμήμα Προσθετικής, Οδοντιατρική Κλινική,
Πανεπιστήμιο Giessen
2009 Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Γεροδοντολογίας


Γενικές Πληροφορίες

 • Το 1o Παγκύπριο Συμπόσιο Προσθετικής διοργανώνεται στο Ξενοδοχείο Amathus Beach Hotel, Λεμεσός.
  Πληροφορίες:
  Ελληνο-Γερμανικός Oδοντιατρικός Σύνδεσμος
  Τηλ.: 21 06 43 76 01   Fax: 21 06 42 39 56
  e-mail: info@zahn.gr   Web site: www.zahn.gr
 • O αριθμός των συνέδρων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού των συνέδρων, που μπορούν να συμμετάσχουν στο συμπόσιο. Oι οργανωτές δεν έχουν καμιά ευθύνη, αν δεν είναι δυνατή η συμμετοχή λόγω συμπλήρωσης του αριθμού των συνέδρων.
 • Όλες οι ομιλίες θα μεταφράζονται στα Ελληνικά και στους συνέδρους θα δοθούν διπλώματα συμμετοχής.
 • Δήλωση συμμετοχής μπορεί να γίνει μόνο με την ταυτόχρονη αποστολή του δικαιώματος συμμετοχής.
 • Η δήλωση της συμμετοχής θα πρέπει να γίνει μέχρι 30.05.2010. Μετά την ημερομηνία αυτήν ισχύουν αυξημένα δικαιώματα συμμετοχής.
 • Το δικαίωμα συμμετοχής για φοιτητές πρέπει να συνοδεύεται με φωτοτυπία της φοιτητικής ταυτότητας.
 • Στο δικαίωμα συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται καφέδες στα διαλείμματα και ένα ελαφρύ γεύμα, Σάββατο μεσημέρι.
 • Σε ακύρωση της συμμετοχής μέχρι 30.05.2010 κρατούνται 50 C= για έξοδα και επιστρέφεται το υπόλοιπο ποσό. Μετά την ημερομηνία αυτήν δεν επιστρέφεται το δικαίωμα συμμετοχής.
 • Εφ' όσον θελήσετε να διανυκτερεύσετε στο Ξενοδοχείο Amathus Beach Hotel, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στις κρατήσεις (τηλ.: +357 25832000), να δηλώσετε, ότι πρόκειται να παρακολουθήσετε το Παγκύπριο Συμπόσιο Προσθετικής, για να σας γίνει η ειδική έκπτωση.

Χορηγοί

 
 
 
 
Master of Science in Implantology