Συνοπτική παρουσίαση προγράμματος

Α. Θεωρητικές βασικές γνώσεις και Πρακτικές ασκήσεις (Hands-on) στην Ελλάδα

1. Αιτιολογική θεραπεία/μηχανική καταπολέμηση της φλεγμονής


2. Κλινική παθογένεση και εξέλιξη των περιοδοντίτιδων

 • Μικροβιολογία και ανοσολογία, παράγοντες κινδύνου,
  συγκλεισιακό τραύμα


3. Συστηματική θεραπεία φλεγμονωδών περιοδοντίτιδων

 • Καταγραφή ευρημάτων, φάση υγιεινής και διάγνωση χρονικής
  διάρκειας θεραπείας, αρχικός και οριστικός θεραπευτικός
  σχεδιασμός


4. Φλεγμονώδεις περιοδοντικές νόσοι και γενικές νόσοι

 • Επίδραση συστεμικών νόσων στις φλεγμονώδεις περιοδοντικές
  νόσους

5. Διορθωτική, χειρουργική περιοδοντική θεραπεία

 • Αφαιρετική περιο-χειρουργική, κατευθυνόμενη περιοδοντική
  ιστική και οστική αναγέννηση (GTR/GBR)

6. Φαρμακευτική θεραπεία

 • Αντισηπτικά, τοπική/συστηματική επικουρική αντιβιοτική θεραπεία

7. Πλαστική-επανορθωτική περιο-χειρουργική

 • Ουλεκτομή, ουλοπλαστική, κάλυψη ελεύθερων οδοντικών
  αυχένων, ανάπλαση της φατνιακής ακρολοφίας με συνδετικό ιστό

8. Επούλωση του περιοδοντικού τραύματος και αναγέννηση

9. Υποστηρικτική περιοδοντική θεραπεία

 • Παρακολούθηση, περιοδοντική θεραπεία συντήρησης, πρόληψη

10. Θεραπεία με εμφυτεύματα και περιο-προσθετική

 • Συνοπτικές θεραπευτικές αρχές για την οδοντική αποκατάσταση
  σε περιοδοντικά υπολειπόμενη οδοντοφυία.

 

Β. Κλινική μετεκπαίδευση σε ένα συνεχές πρακτικό σεμινάριο στο Πανεπιστήμιο Witten/Herdecke

Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στις ακόλουθες περιοδοντικές θεραπευτικές τεχνικές με την συμμετοχή τους σε χειρουργεία (Live Operations), με την παρουσίαση περιπτώσεων ασθενών και με την αντιμετώπιση ασθενών με επιτήρηση (Supervision):

1. Αρχική περιοδοντική θεραπεία και θεραπεία συντήρησης μετά από συστηματική περιοδοντική θεραπεία.


2. Συντηρητική περιοδοντική θεραπεία με εργαλεία και υποστηρικτική φαρμακευτική θεραπεία.

 • Υποουλική αποτρύγωση, ριζική απόξεση με εργαλεία χειρός και με την χρήση συσκευών ήχου και υπέρηχου.
 • Τοπική και συστηματική φαρμακευτική θεραπεία

3. Επεμβάσεις με κρημνούς ελάχιστης παρέμβασης στην χειρουργική περιοδοντική θεραπεία σε εκτεταμένα ενδοστικά ελλείμματα ή σε βλάβες στον διχασμό των ριζών


4. Ακρορριζικά μετατοπιζόμενοι κρημνοί ελάχιστης παρέμβασης, χειρουργική επιμήκυνση μύλης, διχοτομήσεις και ακρορριζεκτομές


5. Επεμβάσεις με κρημνούς ελάχιστης παρέμβασης σε αναπλαστικές τεχνικές

 • Τεχνικές με οστικά μοσχεύματα
 • Κατευθυνόμενη ιστική αναγέννηση (GTR/GBR)

6. Πλαστική-επανορθωτική περιο-χειρουργική

 • Αισθητική περιοδοντική χειρουργική
 • Υποεπιθηλιακό μόσχευμα συνδετικού ιστού

7. Συνοπτικές θεραπευτικές αρχές/παρουσίαση ασθενών

 

Γ. Θεραπεία ασθενών

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κάθε συμμετέχων θα πρέπει να αντιμετωπίσει ολοκληρωμένα και τεκμηριωμένα 3 περιπτώσεις περιοδοντικών ασθενών και να τους παρακολουθήσει τουλάχιστον για 12 μήνες μετά την ολοκλήρωση της συστηματικής περιοδοντικής θεραπείας. Οι ακριβείς προδιαγραφές για την τεκμηρίωση κάθε περίπτωσης αποτελεί διδακτικό τμήμα του πρώτου σεμιναρίου και θα δοθούν εγγράφως στους συμμετέχοντες.
Οι περιπτώσεις αυτές θα παρουσιαστούν στην τελική εξέταση και μία από αυτές (που θα επιλέξει ο συμμετέχων) θα συζητηθεί λεπτομερώς

Δ. Πιστοποίηση

Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα σπουδών θα δοθεί δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Witten/Herdecke μετά από εξέταση, που αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση της κύριας ενασχόλησης στην Περιοδοντολογία.
Επίσης θα δοθούν 128 Μεταπτυχιακές Διδακτικές Μονάδες από την Γερμανική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.


Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών Περιοδοντολογίας

 
 
 
 
Master of Science in Implantology