Προϋποθέσεις συμμετοχής

Η συμμετοχή θεωρείται δεδομένη από την στιγμή, που θα ληφθεί η έγγραφη δήλωση συμμετοχής και θα κατατεθεί το ποσό της συμμετοχής ή θα γίνει ο διακανονισμός είσπραξής του.


Πληροφορίες για τα δικαιώματα συμμετοχής και τους τρόπους πληρωμής τους στέλνονται στους ενδιαφερόμενους, αφού ληφθεί η έγγραφη δήλωση συμμετοχής.


Οι δηλώσεις συμμετοχής ταξινομούνται με την σειρά, που θα ληφθούν, και μέχρι να συμπληρωθεί μια ομάδα (25 άτομα).


Λίγο πριν την έναρξη κάθε κύκλου σπουδών οι συμμετέχοντες λαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες.


Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών Περιοδοντολογίας

 
 
 
 
Master of Science in Implantology