Αναλυτικό πρόγραμμα

8ο Σεμινάριο

Συνεχές πρακτικό σεμινάριο στην Κλινική Περιοδοντολογίας του Πανεπιστημίου Witten/Herdecke

Περιεχόμενα θεωρίας:

  • Έρευνες με πρακτικές ασκήσεις σε θέσεις εργασίας με υπολογιστή
  • Χρήση μιας νέας πλατφόρμας στο διαδίκτυο για την οδοντιατρική μετεκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Witten/Herdecke
  • Έλεγχος της επιτυχούς απόκτησης γνώσεων

Περιεχόμενα πρακτικών ασκήσεων:

Κλινικές επιδείξεις

  • Παρουσίαση περιπτώσεων με διαγνωστικές ασκήσεις
  • Παρουσίαση περιπτώσεων με βάση το αναλυτικό πρωτόκολλο παρακολούθησης

    Ζωντανά χειρουργεία
  • Αφαιρετική περιοδοντική χειρουργική ελάχιστης παρέμβασης
  • Πλαστική-αναπλαστική περιοδοντική χειρουργική ελάχιστης παρέμβασης

 

Μεταπτυχιακές διδακτικές μονάδες (από την Γερμανική Οδοντιατρική Ομοσπονδία): 23

Απαιτούνται ιατρικός ρουχισμός και οπτική βοήθεια (λάμπα, μεγεθυντικά γυαλιά)!
Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί ένα CD του προγράμματος


Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών Περιοδοντολογίας

 
 
 
 
Master of Science in Implantology