Αναλυτικό πρόγραμμα

7ο Σεμινάριο

Στοματική αποκατάσταση ασθενών, που έχουν υποστεί περιοδοντική θεραπεία (περιοδοντικές χειρουργικές μέθοδοι με ελάχιστη παρέμβαση), Περιοπροσθετική (θεωρητικό σεμινάριο, επίδειξη βίντεο με χειρουργικές επεμβάσεις ελάχιστης παρέμβασης και πρακτικές ασκήσεις [Hands-on] σε μοντέλα, έλεγχος της επιτυχούς απόκτησης γνώσεων)

Περιεχόμενα θεωρίας:

  • Στρατηγικές περιοδοντικής θεραπείας και θεραπευτικά πρωτόκολλα ελάχιστης παρέμβασης
  • Θεραπευτικός σχεδιασμός για σύνθετες στοματικές αποκαταστάσεις, λαμβάνοντας υπ’ όψη την σύγκλειση, το περιοδόντιο και την αισθητική
  • Έλεγχος της επιτυχούς απόκτησης γνώσεων

Περιεχόμενα πρακτικών ασκήσεων:

Κλινικές επιδείξεις

  • Επιδείξεις βίντεο με χειρουργικές επεμβάσεις
  • Παρουσίαση περιπτώσεων με βάση το αναλυτικό πρωτόκολλο παρακολούθησης


    Πρακτικές ασκήσεις (Hands-on)
  • Αναγεννητικές και πλαστικές-αναπλαστικές περιοδοντικές χειρουργικές τεχνικές σε συνδυασμό με περιοπροσθετικές τεχνικές, ασκήσεις σε μοντέλο φάντομ
  • Θεραπεία περιοπροσθετικών περιπτώσεων, μέθοδοι κέρωσης, ακίνητη προσθετική για τον ασθενή μετά από συστηματική περιοδοντική θεραπεία, κινητή προσθετική για τον ασθενή μετά από συστηματική θεραπεία

Μεταπτυχιακές διδακτικές μονάδες (από την Γερμανική Οδοντιατρική Ομοσπονδία): 15

Απαιτούνται ιατρικός ρουχισμός και οπτική βοήθεια (λάμπα, μεγεθυντικά γυαλιά)!
Το σετ μικρο-εργαλείων και τα υλικά του συστήματος της κατευθυνόμενης περιοδοντικής αναγέννησης (GTR) θα υπάρχουν στην διάθεση κάθε συμμετέχοντα.

 


Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών Περιοδοντολογίας

 
 
 
 
Master of Science in Implantology