Αναλυτικό πρόγραμμα

6ο Σεμινάριο

Τοποθέτηση εμφυτευμάτων στην περιοδοντικά μειωμένη οδοντοφυία (διαλέξεις, επίδειξη βίντεο με χειρουργικές τεχνικές ελάχιστης παρέμβασης, πρακτικές ασκήσεις [Hands-on] σε μοντέλα, έλεγχος της επιτυχούς απόκτησης γνώσεων)

Περιεχόμενα θεωρίας:

  • Τοποθέτηση εμφυτευμάτων στην περιοδοντικά μειωμένη οδοντοφυία
  • Θεραπεία περιεμφυτευματίτιδας
  • Έλεγχος της επιτυχούς απόκτησης γνώσεων

Περιεχόμενα πρακτικών ασκήσεων:

Κλινικές επιδείξεις

  • Επιδείξεις βίντεο με χειρουργικές επεμβάσεις
  • Παρουσίαση περιπτώσεων με βάση το αναλυτικό πρωτόκολλο παρακολούθησης


    Πρακτικές ασκήσεις (Hands-on)

  • Τοποθέτηση εμφυτευμάτων στην περιοδοντικά μειωμένη οδοντοφυία, ασκήσεις σε ζωικά φάντομ

  • Περιοπροσθετικά θεραπευτικά πρωτόκολλα για τον ασθενή με εμφυτεύματα, ακίνητη και κινητή προσθετική για τους ασθενείς με εμφυτεύματα

 

Μεταπτυχιακές διδακτικές μονάδες (από την Γερμανική Οδοντιατρική Ομοσπονδία): 15

Απαιτούνται ιατρικός ρουχισμός και οπτική βοήθεια (λάμπα, μεγεθυντικά γυαλιά)!
Το σετ μικρο-εργαλείων, τα εργαλεία και υλικά του συστήματος της κατευθυνόμενης περιοδοντικής αναγέννησης (GTR), καθώς και το σύστημα εμφυτευμάτων θα υπάρχουν στην διάθεση κάθε συμμετέχοντα.

 


Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών Περιοδοντολογίας

 
 
 
 
Master of Science in Implantology