Αναλυτικό πρόγραμμα

5ο Σεμινάριο

Νέες τεχνικές για την αναγεννητική και πλαστική-αναπλαστική περιοδοντική χειρουργική (θεωρητικό σεμινάριο, παρουσίαση περιπτώσεων, επίδειξη βίντεο με χειρουργικές επεμβάσεις και πρακτικές ασκήσεις [Hands-on], έλεγχος της επιτυχούς απόκτησης γνώσεων)

Περιεχόμενα θεωρίας:

 • Βιολογικές αρχές και αποτελέσματα από την κλινική έρευνα
 • Αναπλαστική περιοδοντική χειρουργική ελάχιστης παρέμβασης – Μέθοδοι και παρουσίαση περιπτώσεων
 • Νέες δυνατότητες της φαρμακευτικής κατευθυνόμενης αναγέννησης του περιοδοντίου με Emdogain®
 • Πλαστική-αναπλαστική περιοδοντική χειρουργική ελάχιστης παρέμβασης – Μέθοδοι και παρουσίαση περιπτώσεων
 • Έλεγχος της επιτυχούς απόκτησης γνώσεων

Περιεχόμενα πρακτικών ασκήσεων:

Κλινικές επιδείξεις

 • Επιδείξεις βίντεο με χειρουργικές επεμβάσεις
 • Παρουσίαση περιπτώσεων με βάση το αναλυτικό πρωτόκολλο παρακολούθησης


  Πρακτικές ασκήσεις (Hands-on)

 • Μικροχειρουργικές τεχνικές συρραφής, ασκήσεις σε μοντέλο φάντομ

 • Αναπλαστικές περιοδοντικές χειρουργικές τεχνικές, ασκήσεις σε γνάθους χοίρων

 • Φαρμακευτική κατευθυνόμενης αναγέννησης του περιοδοντίου με Emdogain®

 • Πλαστικές-αναπλαστικές περιοδοντικές χειρουργικές τεχνικές, ασκήσεις σε γνάθους χοίρων

 • Ασκήσεις για τομές ελάχιστης παρέμβασης, για την διαχείριση κρημνών με σετ εργαλείων μικροχειρουργικής

Μεταπτυχιακές διδακτικές μονάδες (από την Γερμανική Οδοντιατρική Ομοσπονδία): 15

Απαιτούνται ιατρικός ρουχισμός και οπτική βοήθεια (λάμπα, μεγεθυντικά γυαλιά)!
Το σετ μικρο-εργαλείων και τα υλικά του συστήματος της κατευθυνόμενης περιοδοντικής αναγέννησης (GTR) με Emdogain® θα υπάρχουν στην διάθεση κάθε συμμετέχοντα.


Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών Περιοδοντολογίας

 
 
 
 
Master of Science in Implantology