Πρεσβείες,
Οργανισμοί,
Ινστιτούτα
Επαγγελματικές-Επιστημονικές Εταιρείες Πανεπιστήμια Διάφορα

 

Πρεσβείες, Οργανισμοί, Ινστιτούτα

Η Γερμανική Πρεσβεία στην Αθήνα

Η Ελληνική Πρεσβεία στο Βερολίνο

Ινστιτούτο Goethe

 

Επαγγελματικές-Επιστημονικές Εταιρείες

Μεσογειακή Εταιρεία Οδοντικών Εμφυτευμάτων

Γερμανική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Ινστιτούτο Γερμανών Οδοντιάτρων

Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής

Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Γερμανική Εταιρεία Γλωσσικής Ορθοδοντικής

Γερμανική Εταιρεία Εμφυτευματολογίας

Γερμανική Εταιρεία Οδοντιατρικής και Στοματολογίας

Γερμανική Εταιρεία Οδοντικής Χειρουργικής

Γερμανική Εταιρεία Ορθοδοντικής

Γερμανική Εταιρεία Περιοδοντολογίας

Γερμανική Εταιρεία Προσθετικής και Οδοντιατρικών Υλικών

Γερμανική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Νέα Ομάδα

Ελληνική Εταιρεία Εμφυτευματολογίας

Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρεία

Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία

Ελληνική Εταιρεία Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης

Ορθοδοντική Εταιρεία της Ελλάδος

Στοματολογική Εταιρεία της Ελλάδος

 

Πανεπιστήμια

Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου:

Αθηνών

Θεσσαλονίκης

Aachen

Berlin (Humbolt)

Berlin

Bonn

Dresden

Duesseldorf

Erlangen

Frankfurt

Freiburg

Giessen

Goettingen

Greifswald

Halle/Wittenberg

Hamburg

Hannover

Heidelberg

Homburg/Saar

Jena

Kiel

Koeln

Leipzig

Mainz

Marburg

Muenchen

Muenster

Regensburg

Tuebingen

Ulm

Witten/Herdecke

Wuerzburg

 

Διάφορα

www.odontiatriki.gr

www.prodente.de

www.zahn-online.de

 
 
 
 
Master of Science in Implantology