Πρόγραμμα Σπουδών Εμφυτευματολογίας

H APW και η DGI επεξεργάστηκαν ένα πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση και πιστοποίηση των προσόντων για την εξάσκηση της εμφυτευματολογίας. Το πρόγραμμα σπουδών ολοκληρώνεται σε 18 ημέρες με περίπου 130 ώρες διδασκαλίας. Η σειρά των μαθημάτων παρουσιάζεται σε συνεργασία της APW και της DGI. Οι υπεύθυνοι κάθε μαθήματος είναι αυθεντίες στο γνωστικό αντικείμενο, που παρουσιάζεται. Επιλέγονται σε συνεργασία του D-GZV με τα διοικητικά συμβούλια των APW και DGI. Το ίδιο ισχύει και για τους εξεταστές. Το πρόγραμμα σπουδών είναι ανεξάρτητο από τα διάφορα συστήματα εμφυτευμάτων. Θα παρουσιαστούν τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα συστήματα.

Είναι δυνατή η συμμετοχή σε κάποιο ή κάποια από τα μαθήματα. Το δίπλωμα όμως για την απόκτηση των προσόντων εξάσκησης της Εμφυτευματολογίας, σύμφωνα με τα κριτήρια της APW και της DGI, θα δοθεί μόνο σε αυτούς, που θα συμπληρώσουν τις 130 ώρες ολόκληρου του προγράμματος σπουδών.

Στα μαθήματα για την απόκτηση προσόντων θα εφαρμοστούν πολλές διδακτικές μέθοδοι (διαλέξεις, ομαδικές εργασίες, ατομικές εργασίες, πρακτικές ασκήσεις κ.α.). Θα δοθεί όμως ιδιαίτερη σημασία, ώστε οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών εμφυτευματολογίας να έχουν αποκτήσει και πρακτικές ικανότητες.

Η παρουσία των συμμετεχόντων στα μαθήματα είναι υποχρεωτική. Μετά την ολοκλήρωση κάθε μαθήματος (δηλαδή κάθε ημέρα ή στο τέλος του Σαββατοκύριακου) θα γίνεται έλεγχος της επιτυχίας με την μορφή μιας εξέτασης πολλαπλών επιλογών. Το πρόγραμμα σπουδών τελειώνει με την τελική εξέταση και την απονομή των διπλωμάτων σε μια μικρή εορταστική εκδήλωση, σε αυτούς που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις.

Κάθε Σαββατοκύριακο θα γίνονται τουλάχιστον 14 ώρες μάθημα (κάθε ώρα 45 λεπτά). Μια ημέρα φιλοξενίας σε ειδική κλινική (hospitation) περιλαμβάνει 7 ώρες μάθημα. Συνήθως τα μαθήματα γίνονται τα Σάββατα 9.00 έως 17.00 και τις Κυριακές 9.00 έως 14.00 Κάθε Σαββατοκύριακο θα προσφέρεται στους συμμετέχοντες ένα μείγμα θεωρίας, πρακτικής (π.χ. επίδειξη χειρουργικών επεμβάσεων) και πρακτικών ασκήσεων (Hands on).

Ένα πρόγραμμα σπουδών διαρκεί περίπου δύο χρόνια. Δημιουργούνται ομάδες μέχρι 25 συμμετεχόντων.

Προϋπόθεση για την διατήρηση των προσόντων, των γνώσεων και την εξασφάλιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών είναι η συμμετοχή κάθε χρόνο σε μία τουλάχιστον εκδήλωση (σεμινάριο, ημερίδα ή συνέδριο) με εμφυτευματολογικό περιεχόμενο.

Περιεχόμενα

1η ημέρα Εισαγωγή της Εμφυτευματολογίας στο οδοντιατρείο

2η ημέρα Εισαγωγή της Εμφυτευματολογίας στο οδοντιατρείο

3η ημέρα Διαγνωστική, σχεδιασμός και χειρουργικές επεμβάσεις

4η ημέρα Διαγνωστική, σχεδιασμός και επίδειξη χειρουργικών επεμβάσεων

5η ημέρα Ενσωμάτωση της Εμφυτευματολογίας στο οδοντιατρείο και επίδειξη χειρουργικών επεμβάσεων

6η ημέρα Το μονήρες εμφύτευμα και επίδειξη χειρουργικών επεμβάσεων

7η ημέρα Ανάπλαση Μέρος Ι

8η ημέρα Ανάπλαση Μέρος Ι

9η ημέρα Εμφυτεύματα και προσθετική αποκατάσταση

10η ημέρα Εμφυτεύματα και προσθετική αποκατάσταση

11η ημέρα Διευθέτηση των μαλακών ιστών και κατασκευή προσθετικών αποκαταστάσεων με αισθητικά κριτήρια

12η ημέρα Διευθέτηση των μαλακών ιστών και κατασκευή προσθετικών αποκαταστάσεων με αισθητικά κριτήρια

13η ημέρα Η φροντίδα των εμφυτευμάτων

14η ημέρα Η φροντίδα των εμφυτευμάτων

15η ημέρα Ανάπλαση Μέρος ΙΙ

16η ημέρα Ανάπλαση Μέρος ΙΙ

17η ημέρα Φιλοξενία σε ειδική κλινική ή ιατρείο στην Γερμανία

18η ημέρα Φιλοξενία σε ειδική κλινική ή ιατρείο στην Γερμανία

19η ημέρα Τελική εξέταση

Από την 20η ημέρα

Ημερομηνίες, Τόποι διοργάνωσης, Ομιλητές

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δελτίο συμμετοχής


Περιεχόμενα του προγράμματος σπουδών για την απόκτηση και
πιστοποίηση των προσόντων για την εξάσκηση της Εμφυτευματολογίας

1η ημέρα: Εισαγωγή της Εμφυτευματολογίας στο οδοντιατρείο

• Βασικές αρχές και εξέλιξη της Εμφυτευματολογίας
• Συστήματα εμφυτευμάτων: Χαρακτηριστικά, δυνατά και ασθενή σημεία
• Σχήμα εμφυτεύματος
• Σχεδιασμός της εμφύτευσης
• Ενδείξεις και δυνατότητες της σύγχρονης επιεμφυτευματικής προσθετικής
• Χειρουργικές τεχνικές
• Τεχνικές συρραφής
• Διάφορα χειρουργικά συστήματα
• Οδοντοτεχνικές απόψεις
• Η υγιεινή των εμφυτευμάτων
• Εμφυτευματολογία στο οδοντιατρείο: Ευκαιρίες, προβλήματα, κίνδυνοι και συνεργασίες2η ημέρα: Εισαγωγή της Εμφυτευματολογίας στο οδοντιατρείο

• Ανατομία της γνάθου
• Προϋποθέσεις για άμεση εμφύτευση
• Προϋποθέσεις για μεθύστερη εμφύτευση
• Μεταφορά ακτινογραφικών ευρημάτων στην ανατομική πραγματικότητα
• Μηχανικές και βιολογικές απόψεις
• Ο αριθμός των απαιτούμενων εμφυτευμάτων
• Πρακτικές ασκήσεις
• Η ένδειξη διαφορετικών εμφυτευματικών συστημάτων
• Επίδειξη χειρουργικών επεμβάσεων

 


3η ημέρα: Διαγνωστική, σχεδιασμός και χειρουργικές επεμβάσεις

• Διαγνωστική
• Εκμαγεία μελέτης
• Διαγνωστικό κέρωμα
• Ειδικές τεχνικές για ακτινογραφίες και νάρθηκες
• Προσομοίωση με ηλεκτρονικούς υπολογιστές με βάση τις αξονικές τομογραφίες
• Ανάλυση των σκληρών και μαλακών ιστών και των εκμαγείων
• Εμφυτευματολογικές και προσθετικές απόψεις του σχεδιασμού
• Σχεδιασμός της χειρουργικής θεραπείας σε σχέση με το υπολειπόμενο οστό
• Τοπικές τεχνικές σε περιορισμένη ποσότητα οστού
• Διδακτικός σκοπός: δυνατότητα σχεδιασμού περίπλοκων αποκαταστάσεων

 


4η ημέρα: Διαγνωστική, σχεδιασμός και επίδειξη χειρουργικών επεμβάσεων

Επίδειξη χειρουργικών επεμβάσεων
• Παρουσίαση ενός αξιόλογου εμφυτευματικού συστήματος
• Χρησιμοποίηση του συστήματος σε φάντομ
• Εξάσκηση των συμμετεχόντων σε οστό ζώων

 


5η ημέρα: Ενσωμάτωση της Εμφυτευματολογίας στο οδοντιατρείο και επίδειξη χειρουργικών επεμβάσεων

• Ενσωμάτωση της Εμφυτευματολογίας στο οδοντιατρείο
• Διεξαγωγή ενημερωτικών συνομιλιών με ασθενείς
• Καθοδήγηση της ομάδας
• Τεκμηρίωση
• Νομικές απόψεις
• Θέματα υγιεινής κατά την επέμβαση
• Ο χρόνος της εμφύτευσης
• Εντόπιση του εμφυτεύματος
• Αισθητικές προϋποθέσεις


6η ημέρα: Το μονήρες εμφύτευμα και επίδειξη χειρουργικών επεμβάσεων

• Επίδειξη χειρουργικών επεμβάσεων
• Παρουσίαση ενός αξιόλογου εμφυτευματικού συστήματος
• Χρησιμοποίηση του συστήματος σε φάντομ
• Εξάσκηση των συμμετεχόντων σε οστό ζώων
• Ο χρόνος εμφύτευσης σε μονήρη εμφυτεύματα
• Η τομή σε μονήρη εμφυτεύματα
• Ανάπλαση σε μονήρη εμφυτεύματα
• Αισθητική σε μονήρη εμφυτεύματα
• Η αποκάλυψη σε μονήρη εμφυτεύματα
• Η προσωρινή αποκατάσταση σε μονήρη εμφυτεύματα
• Η τελική αποκατάσταση σε μονήρη εμφυτεύματα

Βοηθοί οδοντιάτρων
Οι βοηθοί οδοντιάτρων μπορούν να συμμετάσχουν στο ίδιο
πρόγραμμα με τους οδοντιάτρους σε ειδική τιμή

 

7η ημέρα: Ανάπλαση Μέρος Ι

• Βασικές αρχές των αναπλαστικών τεχνικών
• Τεχνικές με μεμβράνες
• Υλικά που υποκαθιστούν το οστό
• Αυτόλογο οστό
• Πρωτεΐνες μορφογενετικές του οστού (οστική ανάπτυξη – πρωτεΐνες)

Εδώ δεν θα γίνει εξάσκηση σε αναπλάσεις,
αλλά την 15η και 16η ημέρα
• Ενδείξεις και επιλογή ασθενών
• Μέθοδοι απόκτησης οστού και επεξεργασία
• Ακινητοποίηση των μοσχευμάτων και μεμβρανών

 


8η ημέρα: Ανάπλαση Μέρος Ι

• Επίδειξη χειρουργικών επεμβάσεων
• Παρουσίαση ενός αξιόλογου εμφυτευματικού συστήματος
• Χρησιμοποίηση του συστήματος σε φάντομ
• Εξάσκηση των συμμετεχόντων σε οστό ζώων
• Εμφυτεύσεις σε οριακές καταστάσεις
• Επιεμφυτευματική προσθετική με παρουσίαση περιπτώσεων
• Επανεξέταση και επιπλοκές

 

9η ημέρα: Εμφυτεύματα και προσθετική αποκατάσταση
Είναι δυνατή η συμμετοχή Οδοντοτεχνιτών

• Βασικές προσθετικές αρχές
• Αποτυπώσεις
• Κατασκευή εκμαγείων
• Καταγραφές
• Κωνικές στεφάνες
• Δοκοί
• Σύνδεσμοι
• Τεχνικές με δοκούς και συνδέσμους
• Κοχλιώσεις10η ημέρα: Εμφυτεύματα και προσθετική αποκατάσταση

• Προσθετικές αποκαταστάσεις συγκρατούμενες από εμφυτεύματα
• Επιεμφυτευματικές προσθετικές αποκαταστάσεις
• Αρχές για πολύπλοκες προσθετικές αποκαταστάσεις
• Πόσα εμφυτεύματα απαιτούνται για τις διάφορες προσθετικές αποκαταστάσεις;
• Ποιες οικονομικά ευνοϊκές αποκαταστάσεις υπάρχουν;
• Παρουσίαση περιπτώσεων ασθενών
• Στατιστικά αποτελέσματα

Οδοντοτεχνίτες
Οι οδοντοτεχνίτες είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν σε αυτές τις δύο ημέρες

 


11η ημέρα: Διευθέτηση των μαλακών ιστών και κατασκευή προσθετικών αποκαταστάσεων με αισθητικά κριτήρια

Σχέση μεταξύ εμφυτευματικού σχεδιασμού και αισθητικής
• Η διάμετρος του εμφυτεύματος από αισθητική άποψη
• Η τοποθέτηση του εμφυτεύματος- επιδράσεις στους μαλακούς ιστούς
• Βιολογικό εύρος
• Πότε είναι δυνατές αναπλαστικές τεχνικές με μαλακούς ιστούς;
• Κολοβώματα επούλωσης και διαμορφωτές των ούλων
• Επιλογή στηριγμάτων
• Κοχλιώμενες έναντι συγκολλώμενων αποκαταστάσεων
• Προληπτικά μέτρα για την διατήρηση των σκληρών ιστών

 


12η ημέρα: Διευθέτηση των μαλακών ιστών και κατασκευή προσθετικών αποκαταστάσεων με αισθητικά κριτήρια


Χειρουργικές τεχνικές
• Βλεννογονοπεριοστικοί κρημνοί
• Κάλυψη υφιζήσεων
• Μοσχεύματα συνδετικού ιστού
• Τεχνική κρημνού σε ρολό
• Διατήρηση των μεσοδόντιων θηλών
• Μικροχειρουργικές τεχνικές
Προσθετικές τεχνικές
• Διάφοροι τρόποι αποτύπωσης
• Προσωρινές αποκαταστάσεις
• Διατήρηση των μαλακών ιστών και διευθέτησή τους με τις ενδεικνυόμενες ενδιάμεσες αποκαταστάσεις
• Επιλογή του κολοβώματος

13η ημέρα: Η φροντίδα των εμφυτευμάτων
Είναι δυνατή η συμμετοχή βοηθών οδοντιάτρων

• Παρακολούθηση των εμφυτευμάτων
• Υγιεινή των εμφυτευμάτων (προφύλαξη)
• Επανεξέταση
• Αιτιολογία παρουσίασης προβλημάτων
• Αντιμετώπιση προβλημάτων: Κάταγμα ή χαλάρωση βίδας, κάταγμα αποκατάστασης κ.τ.λ.
• Αποτυχίες
• Περιεμφυτευματίτιδα
• Απώλεια εμφυτεύματος
• Αφαίρεση εμφυτεύματος
• Φαρμακολογικές απόψεις
• Η δεύτερη εμφύτευση

Επίδειξη επεμβάσεων και παρουσίαση ενός αξιόλογου εμφυτευματικού συστήματος. Χρησιμοποίηση του συστήματος σε φάντομ. Εξάσκηση των συμμετεχόντων σε οστό ζώων.

 14η ημέρα: Η φροντίδα των εμφυτευμάτων

• Επίδειξη επεμβάσεων
• Παρουσίαση ενός αξιόλογου εμφυτευματικού συστήματος
• Χρησιμοποίηση του συστήματος σε φάντομ
• Εξάσκηση των συμμετεχόντων σε οστό ζώων

15η ημέρα: Ανάπλαση Μέρος ΙΙ

Θεωρητικές βασικές αρχές
• Σχεδιασμός της χειρουργικής θεραπείας σε σχέση με την ποσότητα του υπάρχοντος οστού
- Οριακές ενδείξεις, τοπικές τεχνικές στο υπάρχον οστό
- Ενδείξεις για αναπλαστικές τεχνικές
• Κλινικές και απεικονιστικές τεχνικές για αναπλάσεις
- Ανάλυση σκληρών και μαλακών ιστών, ανάλυση εκμαγείων
-Διάγνωση με αξονικές τομογραφίες, εξομοίωση με ηλεκτρονικούς υπολογιστές
- Χειρουργικοί νάρθηκες
• Βασικές αρχές για αυτογενή οστική μεταμόσχευση
• Τεχνικές λήψης αυτογενών οστικών μοσχευμάτων
- Επιπλοκές, τεχνικές προετοιμασίας, προβλήματα στις θέσεις λήψης
• Ανύψωση εδάφους ιγμόρειου ελεγχόμενη με ενδοσκόπιο
• Οστεοπλαστικές στην ατροφική άνω και κάτω γνάθο
• Ανάλυση διάρκειας παραμονής εμφυτευμάτων σε συνδυασμό με οστεοπλαστικές


16η ημέρα: Ανάπλαση Μέρος ΙΙ

Επίδειξη επεμβάσεων
• Ανύψωση εδάφους ιγμόρειου με λαγόνιο οστό
• Ανύψωση εδάφους ιγμόρειου με ενδοσκοπικό έλεγχο
• Μερική οστεοπλαστική με οστό από το γένειο
• Ολική οστεοπλαστική με λαγόνιο οστό

Πρακτικές ασκήσεις
• Μετατόπιση του κάτω φατνιακού νεύρου
• Λήψη οστικού μοσχεύματος από το γένειο
• Ανύψωση εδάφους του ιγμόρειου

17η ημέρα: Φιλοξενία σε ειδική κλινική ή ιατρείο στην Γερμανία

Ο συμμετέχων φιλοξενείται και παρακολουθεί εμφυτεύσεις,
αποκαλύψεις, προσθετικές επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις και
επανεξετάσεις αποκαταστάσεων. Θα επιδειχθούν σε ίσα μέρη
επιεμφυτευματική προσθετική και χειρουργική εμφυτευμάτων.
Κάθε ημέρα επιδεικνύονται 10-15 ασθενείς.

18η ημέρα: Φιλοξενία σε ειδική κλινική ή ιατρείο στην Γερμανία

Η 18η ημέρα είναι παρόμοια με την 17η. Οι συμμετέχοντες μπορούν
να περάσουν και τις δύο ημέρες στο ίδιο ιατρείο ή κλινική ή μπορούν
να επισκεφθούν διαφορετικά μέρη.
Συμμετέχοντες οι οποίοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν
περισσότερες ημέρες τις εργασίες μιας κλινικής, θα πρέπει να το
δηλώσουν για να κλειστούν τα αντίστοιχα ραντεβού.


Αντιμετώπιση ασθενή/νών στην Ελλάδα με επίβλεψη

Μετά την ολοκλήρωση και της εξάσκησης σε ειδική κλινική στην
Γερμανία, θα πρέπει κάθε συμμετέχων να αντιμετωπίσει μόνος του
μια (τουλάχιστον) περίπτωση με επίβλεψη έμπειρου συναδέλφου
στην Ελλάδα. Ο συμμετέχων φέρνει τον ασθενή του στο ιατρείο του
συναδέλφου, που θα αναλάβει την επίβλεψή του.

Η νομική σχέση Ιατρού-Ασθενή ισχύει μεταξύ του συμμετέχοντα και
του ασθενή του, που θα φέρει μαζί του. Ο συμμετέχων θα
ενημερώσει τον ασθενή του και θα πληρωθεί για όλη την θεραπεία.
Ο συμμετέχων πληρώνει για την επίβλεψη καθώς και
τα έξοδα για υλικά, εμφυτεύματα κ.ά.


_______________________________________________________
Οι κλινικές και τα ιατρεία όπου μπορεί να γίνει η φιλοξενία στην
Γερμανία και η εξάσκηση με επίβλεψη στην Ελλάδα, θα γνωστοποι-
ηθούν στον συμμετέχοντα κατά την διάρκεια του προγράμματος
σπουδών. Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν την κλινική ή
το ιατρείο.


Τα ραντεβού θα κλειστούν ανεξάρτητα για κάθε συμμετέχονταΗ αντιμετώπιση ασθενών με επίβλεψη έχει ιδιαίτερη αξία στο
πρόγραμμα σπουδών εμφυτευματολογίας, γιατί ο συμμετέχων
στο χειρουργείο θα πρέπει να αποδείξει την εμφυτευματολογική-
χειρουργική του ικανότητα, που αργότερα θα πιστοποιηθεί στο
δίπλωμα που θα του απονεμηθεί. Τα κριτήρια για την επιτυχία
στην αντιμετώπιση ασθενών με επίβλεψη θα γνωστοποιηθούν
έγκαιρα στον συμμετέχοντα. Για να προσέλθει ο συμμετέχων
στις τελικές εξετάσεις θα πρέπει να έχει φιλοξενηθεί δύο ημέρες
σε ειδική κλινική στην Γερμανία και να έχει αντιμετωπίσει με
επιτυχία έναν ασθενή υπό επίβλεψη.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να παρακολουθήσουν περισσότερες
ημέρες τις εργασίες μιας ή περισσότερων κλινικών στην
Γερμανία, καθώς και να αντιμετωπίσουν περισσότερους
ασθενείς με επίβλεψη.

 


19η ημέρα: Τελική εξέταση

Οι συμμετέχοντες φέρνουν πέντε τεκμηριωμένες περιπτώσεις
(προεγχειρητικές και μετεγχειρητικές ακτινογραφίες, εκμαγεία,
φύλλα ιστορικού και πιθανώς φωτογραφίες), που μόνοι τους
χειρούργησαν και μόνοι τους αποκατέστησαν προσθετικά. Οι
περιπτώσεις αυτές θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν στην
συνομιλία του συμμετέχοντα με τους εξεταστές.

Η απονομή των διπλωμάτων γίνεται σε μια εορταστική
εκδήλωση.

 


Από την 20η ημέρα:

Προϋπόθεση για την διατήρηση των προσόντων, των
γνώσεων και την εξασφάλιση της ποιότητας των
προσφερόμενων υπηρεσιών είναι η συμμετοχή κάθε χρόνο σε
μία τουλάχιστον εκδήλωση (σεμινάριο, ημερίδα ή συνέδριο)
με εμφυτευματολογικό περιεχόμενο.

 

Ημερομηνίες, Τόποι διοργάνωσης, Ομιλητές

Τα πρoγράμματα στην Ελλάδα γίνoνται συνήθως Σάββατo και Κυριακή. Όλo τo πρόγραμμα σπoυδών oλoκληρώνεται σε δύo χρόνια περίπoυ.
Oι ακριβείς ημερoμηνίες και oι oμιλητές γνωστoπoιoύνται στoυς συμμετέχoντες μετά την λήψη της οριστικής δήλωσης συμμετoχής. Κάθε χρόνo αρχίζoυν δύο (2) πρoγράμματα σπoυδών. Αυτά διoργανώνoνται στην Αθήνα και στην Kύπρο ανάλoγα με τoν τόπo πρoέλευσης της πλειoνότητας  των συμμετεχόντων στην κάθε oμάδα. 
Oι oμιλητές είναι γνωστές διεθνώς πρoσωπικότητες στoν χώρo της Εμφυτευματoλoγίας, επιλέγoνται δε oι αυθεντίες για κάθε γνωστικό αντικείμενo.
Η φιλoξενία σε ειδική κλινική γίνεται στην Γερμανία ή στην Αυστρία. Στoυς συμμετέχoντες δίνoνται κατάλoγoς και πληρoφoρίες για όλες τις κλινικές, πoυ συμμετέχoυν στα πρoγράμματα, και κάθε ένας είναι ελεύθερoς, να απoφασίσει, σε πoια κλινική θα φιλoξενηθεί.
Η αντιμετώπιση ενός ασθενή με επιτήρηση γίνεται στην Ελλάδα ή στην Kύπρο σε έμπειρoυς στην εμφυτευματoλoγία συναδέλφoυς.
Oι εξετάσεις και η απoνoμή τoυ διπλώματoς γίνεται στην Ελλάδα και στην Kύπρο.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δήλωση συμμετοχής: Η συμμετοχή θεωρείται δεδομένη από την στιγμή που θα ληφθεί η έγγραφη δήλωση συμμετοχής και θα κατατεθεί το ποσό της συμμετοχής ή θα γίνει ο διακανονισμός είσπραξής του. Πληροφορίες για τα δικαιώματα συμμετοχής και τους τρόπους πληρωμής τους στέλνονται στους ενδιαφερόμενους, αφού ληφθεί η έγγραφη δήλωση συμμετοχής.
Οι δηλώσεις συμμετοχής ταξινομούνται με την σειρά, που θα ληφθούν και μέχρι να συμπληρωθεί μια ομάδα (μέχρι 25 άτομα). Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή κάθε ομάδα να αποτελείται από συμμετέχοντες, που έχουν την ίδια περίπου εμπειρία με τα εμφυτεύματα.
Λίγο πριν την έναρξη κάθε κύκλου σπουδών οι συμμετέχοντες λαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες.


Ακύρωση συμμετοχής: Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής μέχρι την οργάνωση του συγκεκριμένου κύκλου σπουδών (της συγκεκριμένης ομάδας) και μέχρι οι συμμετέχοντες να λάβουν τις ημερομηνίες διοργάνωσης των σεμιναρίων, τα δικαιώματα συμμετοχής επιστρέφονται, αφού κρατηθούν πιθανά έξοδα. Η ακύρωση συμμετοχής θα πρέπει να δηλωθεί εγγράφως.
Αφού οργανωθεί ο συγκεκριμένος κύκλος σπουδών δεν επιστρέφονται τα δικαιώματα συμμετοχής.


Αλλαγές στο πρόγραμμα και στις ημερομηνίες: Οι οργανωτές κάνουν κάθε προσπάθεια ώστε τα σεμινάρια να γίνουν όπως ανακοινώθηκαν. Μπορεί όμως να υπάρξουν αλλαγές στην ημερομηνία, το περιεχόμενο και τον τρόπο παρουσίασης κάποιου σεμιναρίου. Σε τέτοια περίπτωση οι συμμετέχοντες δεν θα έχουν καμιά επιπλέον απαίτηση.

 

Δήλωση Συμμετοχής

Εκτυπώστε και στείλτε ταχυδρομικα ή με fax την δήλωση συμμετοχής

Δηλώστε συμμετοχή ηλεκτρονικά (με e-mail)

 

Έχετε απορίες;

Eάν έχετε ερωτήσεις για το πρόγραμμα απευθυνθείτε στην:
Γραμματεία του Eλληνο-Γερμανικού Oδοντιατρικού Συνδέσμου
Tηλέφωνο: 21 06 43 76 01 (08.30-13.00) και 21 07 29 09 63 (17.00-20.00)
Fax: 21 06 42 39 56
E-Mail: info@zahn.gr

 
 
 
 
Master of Science in Implantology