Κύκλος Προγραμμάτων Συνεχούς Εκπαίδευσης 2008 / 2009
του Ελληνο-Γερμανικού Οδοντιατρικού Συνδέσμου

HUMAN CADAVER COURSE
ΣΕΜΙΝΑΡΙO ΕΜΦΥΤΕΥΜΑTOΛOΓΙΑΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝH ΚΕΦΑΛH

Φυλλάδιο Προγράμματος


 
 
 
 
Master of Science in Implantology