Κύκλος Προγραμμάτων Συνεχούς Εκπαίδευσης 2008 / 2009
του Ελληνο-Γερμανικού Οδοντιατρικού Συνδέσμου

HUMAN CADAVER COURSE
ΣΕΜΙΝΑΡΙO ΕΜΦΥΤΕΥΜΑTOΛOΓΙΑΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝH ΚΕΦΑΛH

Φυλλάδιο Προγράμματος | Φόρμα Συμμετοχής


Φόρμα Συμμετοχής

Ονοματεπώνυμο:
Οδός, Αριθμός:
Τ.Κ., Πόλη:
Τηλέφωνο:
FAX:
e-mail:
Με την παρούσα δηλώνω συμμετοχή στο Σεμινάριο Εμφυτευματολογίας σε Ανθρώπινη Κεφαλή:
Ηuman Cadaver Course II (11 + 12 Δεκεμβρίου 2009)
Την προκαταβολή των 1.000 € : Στέλνω με προσωπική επιταγή προς:
Ελληνο-Γερμανικό Oδοντιατρικό Σύνδεσμο Ταχ. Θυρίδα 21059, 114 10 Αθήνα
  Καταθέτω στον λογαριασμό:
• Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος:
IBAN: GR04 0110 1320 0000 132 2960 1763 BIC: ETHNGRAA**

Alpha Bank:
ΙΒΑΝ: GR35 0140 2160 2160 0200 2000 072 BIC: CRBAGRAAXXX**

Marfin Egnatia Bank:
IBAN: GR77 0280 2310 0000 0070 6717 403  BIC: EGNAGRTT
(Beneficiary: Claudia Bochlogyros)**

**ΠΡOΣOΧΗ: Μην ξεχάσετε να γράψετε το όνομά σας στο καταθετήριο και να μας ειδοποιήσετε για την κατάθεση με Fax, e-mail  ή τηλεφωνικά)
  Χρεώστε την κάρτα μου:
VISA
Mastercard
Όνομα Κατόχου:
Αριθμός: - Λήξη:
Τριψήφιος αριθμός: (υπάρχει στο πίσω μέρος της κάρτας, στη θέση υπογραφής, μετά τον αριθμός της κάρτας)
  Το υπόλοιπο ποσόν θα καταβάλλω:
μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2009 (Human Cadaver Course I) ή
μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2009 (Human Cadaver Course II).
  Έλαβα γνώση για τις δυνατότητες ακύρωσης της συμμετοχής μου.

  
 
 
 
 
Master of Science in Implantology